Eraker & Lislegaard

Janne Eraker og Kristoffer Lislegaards duoprosjekt baserer seg på interaktivt samspill mellom steppdans og elektronikk. Lyden av Erakers steppdans sendes inn i elektronikken og brukes av Lislegaard til å modulere ulike elektroniske parametere, som trigger av ulike sekvenser, eller som lyd han kan prosessere videre. Hvilke prosesser steppdansen påvirker programmeres live i øyeblikket og påvirker dermed spillingen til begge. Det er altså en toveis-kommunikasjon, der begge reagerer på det den andre tilbyr.

Musikken er i all hovedsak basert på improvisasjon og trekker inspirasjon fra sjangere som tradisjonell og ny steppdans (rhythm tap), jazzmusikk, elektronisk klubb- og kunstmusikk, frimusikk og nordisk nujazz. De har et fokus på en organisk samspillprosess der de kan fungere som et sammensatt lydlig vesen, eller som to adskilte parter og der vekslinger mellom disse to modusene er med på å skape dynamikk i uttrykket.

De er også opptatt av de ulike kvalitetene hver utøver tilbyr den andre. Steppdansen som ofte er preget av en veldig tydelig definert klang får en utvidet lydpalett fra elektronikken. Elektronikken på sin side som ofte kan oppleves som kald og statisk får tilført en organisk kvalitet ved at det er menneskelige bevegelser som påvirker de ulike prosessene.